1. نحوه افزودن زبان به قالب

    لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

    گزارش لغو کردن