گزارش
پرسش
برای اینکه رمز ورود به هاست را تغییر دهم چه اقدامی باید بکنم ؟

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
حل شد 10
5 سال 4 پاسخ 8436 مشاهده 51 کاربر طلایی

گزارش
پرسش
من از یک قالب وردپرس استفاده میکنم که نمیتوانم قالب را تغییر دهم

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
5
5 سال 0 پاسخ ها 3989 مشاهده 19 کاربر طلایی

گزارش
پرسش
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 4
5 سال 5 پاسخ 4259 مشاهده 19 کاربر طلایی

گزارش
پرسش
برای چند زبانه شدن سایت چیکار کنم که بتونم چند زبان رو انتخاب کنم ؟

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
حل شد 2
5 سال 4 پاسخ 4247 مشاهده 9 کاربر طلایی

گزارش
پرسش
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 1
5 سال 4 پاسخ 14932 مشاهده 8 کاربر طلایی

گزارش
پرسش
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 1
5 سال 3 پاسخ 2759 مشاهده 8 کاربر طلایی

گزارش
پرسش
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
0
5 سال 0 پاسخ ها 1766 مشاهده 7 کاربر طلایی